Etnograficzne mapy bliskich terytoriów – spotkanie

Mapa zawsze opowiada nie tylko o świecie, który przedstawia, ale także o perspektywie osób, które ją tworzą. Im większa skala mapy, tym łatwiej umieścić na niej miejsca i przestrzenie znane z codziennych doświadczeń, na różne sposoby nam bliskie. Taki charakter mają mapy, o których opowiemy podczas naszego spotkania. Zostały stworzone w ramach trzech różnych projektów, przedstawiają cztery bardzo różne wsie. Łączy je fakt, że powstały dzięki współpracy etnografek z mieszkańcami miejscowości i przedstawione na nich treści wyłoniły się dzięki wspólnemu przyglądaniu się lokalnemu dziedzictwu.

Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego podzielimy się doświadczeniami z trzech etnograficznych mapowych projektów. Pokażemy, jak powstawały i co było dla nas ważne przy ich tworzeniu. Odpowiemy na pytania. Może zainspirujemy Was do wycieczki, a może do podobnych działań?

wtorek 29.12.2020 godz. 18:00
Spotkanie w aplikacji Zoom meetings

Link wyślemy osobom, które podadzą maila w krótkim formularzu zgłoszeniowym na dole strony

Będziemy mówić o mapach:

– Iłowa i Lutowa – dwóch wsi na Krajnie, które odwiedziliśmy w 2020 roku w ramach projektu “Etnograficzna mapa gminy Sępólno”; 

– Rząśnika-Majdanu –  rozrzuconej kolonii pośród lasów samosiejek, na skraju Puszczy Białej na Mazowszu, której mapę tworzyła Pola Rożek w ramach rezydencji animacyjnej Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (pobierz mapę)

– Kruszynian – wielokulturowej wsi przy granicy z Białorusią, w której działaliśmy w 2019 roku w ramach projektu “Etno-projekt w Kruszynianach”.

Papierowe wersje map można dostać wypełniając zgłoszenie we wpisie Rozdajemy publikacje.

W spotkaniu wezmą udział:

Anna Bińka – absolwentka etnologii i psychologii stosunków międzykulturowych, prezeska Stowarzyszenia “Pracownia Etnograficzna”. Inicjatorka i koordynatorka projektów popularyzujących antropologię oraz łączących badania etnograficzne z animacją lokalną.

Justyna Orlikowska – antropolożka, edukatorka i badaczka. Członkini SPE od 2009 roku. Zaangażowana w projekty dotyczące szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, lokalnych tradycji i kultur regionalnych, a także projekty dotyczące wielokulturowości, oraz współczesnych nurtów antropologii. 

Olga Płuciennik – antropolożka, edukatorka i animatorka m.in. w Stowarzyszeniu “Pracownia Etnograficzna”, “Pracownia Aktywnego Działania Półpiętro”, badaczka, pracuje z dziećmi, młodzieżą, seniorami i uchodźcami.

Pola Rożek – etnografka, animatorka kultury. Od kilku lat współpracuje m.in. z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy prowadząc projekt „Koprzywnica Patrzy/My”. Są to działania etnograficzno-animacyjne, polegające na odkrywaniu lokalnej historii i wykorzystywaniu zebranych materiałów w warsztatach edukacyjnych.  

Spotkanie poprowadzi
Marcin Zalewski – etnograf, animator kultury, dziennikarz. Przewodniczący Zarządu Fundacji Wybudowania. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi i komunikacją. Współtworzył jeden z pierwszych w Polsce domów kultury prowadzonych przez organizację pozarządową: Dom Kultury Bydgoskie! w Toruniu. Współpracował z takimi organizacjami jak Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu, Teatrem Polskim w Bydgoszczy, poznańską Fundacją Malta, Narodowym Centrum Kultury czy Centrum Edukacji Obywatelskiej. Regionalista i popularyzator historii i kultury regionu ziemi lubawskiej.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.