Halo Warszawo

Halo Warszawo! to akcja upamiętniająca 20 lat warszawskiego samorządu. W ramach rocznicy chcemy zobaczyć te dwie dekady Warszawy oczami pracujących dla niej samorządowców. Rozmawiamy z przedstawicielami władz miasta (radnymi, burmistrzami, prezydentami) o tym co się zmieniło w Warszawie? Co poprawiło? Jakie wyzwania nagle stanęły przed naszym miastem w 1990 roku? Jakie zostały pokonane? A do przeprowadzania wywiadów zachęcamy Was. Stwórzmy razem rocznicowy pomnik samorządowej stolicy!

Akcja jest inicjatywą apartyjną, wyrosłą ze środowiska warszawskich organizacji pozarządowych Masz Głos Masz Wybór, Mam Prawo Wiedzieć i Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Chcielibyśmy do niej zachęcić wszystkie organizacje i grupy społeczne, chcące przeprowadzić wywiady o interesujących ich kwestiach (np. ekologia, kultura, polityka społeczna ).

W ramach projektu przeprowadzone zostało również badanie etnograficzne dotyczące motywacji uczestników debaty kandydatów na prezydenta Warszawy.

Inicjatywa Halo Warszawo została nominowana w konkursie S3KTOR na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2010 roku w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka”.

Projekt finansowany ze środków Centrum Komunikacji Społecznej. Realizacja: listopad-grudzień 2010.

Raport z badania do ściągnięcia (pdf) lub przejrzenia poniżej.

Więcej: https://etnograficzna.pl/projekty/halo-warszawo