Kruszyniany – warsztaty dla dzieci

AKTUALIZACJA (9.6.21, godz. 17:00): Aktualnie wszystkie miejsca na warsztaty są już zajęte, przyjmujemy zapisy na listę rezerwową.

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na pierwsze z trzech spotkań odbywających się w ramach projektu Podróże z antropologią!

Sobota, 12 czerwca 2021, godz. 11:00

Księgarnia Sklepu Podróżnika, ul. Kaliska 8/10, Warszawa

Kruszyniany

Zapraszamy Was w podróż do Kruszynian – niezwykłej wsi położonej na Podlasiu. Warsztaty będą okazją, by poznać Podlasie i niesamowitą miejscowość, w której przenikają się różne kultury i religie. Pomoże nam w tym mapa, która zabierze Was w świat opowieści i legend. Odwiedzając Kruszyniany, poznacie wiele ciekawostek związanych z kulturą mieszkańców tego zakątka Polski. Na koniec stworzymy wspólnie własne opowieści. 

Prowadzenie: Olga Płuciennik

Warsztaty są bezpłatne, trwają godzinę zegarową. 

Obowiązują zapisy, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, w warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 5 dzieci wraz z opiekunami. Zapisy przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane drogą e-mailową. 

Współorganizator: Sklep Podróżnika

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej 2021
 1. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 5 dzieci z rodzicami/ opiekunami. Jedno dziecko może przyjść tylko z jednym rodzicem lub opiekunem. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
 2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Wszystkie osoby dorosłe znajdujące się na sali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek.
 4. Przed wejściem do sali konieczna jest dezynfekcja rąk, środki zostaną zapewnione przez organizatora.
 5. Organizator zapewnia oddalone od siebie stanowiska warsztatowe oraz materiały warsztatowe przygotowane osobno dla każdego uczestnika. Nie zapewnia natomiast napojów oraz naczyń – należy je przynieść ze sobą.
 6. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować. 
 7. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
 8. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
 9. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego. Nie jest możliwe dołączenie do spotkania bez wcześniejszego zapisu.
 10. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
 11. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.