Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu

W jaki sposób krajobraz może być przedmiotem refleksji antropologicznej? W książce, która będzie punktem wyjścia do dyskusji, Łukasz Smyrski odpowiada na to pytanie opierając się na badaniach etnograficznych prowadzonych w Ałtaju Mongolskim.

Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna”
oraz Wydawnictwo Oficyna Naukowa
zapraszają na promocję książki

“Między władzą spojrzenia a praktyką. Antropologia krajobrazu”
Łukasz Smyrski, 2018, Wydawnictwo Oficyna

poniedziałek 26.11.2018, godz. 18:00
Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od Kubusia Puchatka)

W spotkaniu wezmą udział:
dr Łukasz Smyrski, IAE PAN
dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska, IAE PAN
dr hab. Agnieszka Halemba, IEiAK UW

Dla outsidera krajobraz jest tożsamy przede wszystkim z określonym widokiem i stanem, jaki wywołuje. Dla insidera jest złożonym procesem życiowym, opartym na doświadczeniu, lokalnej wiedzy i miejscowych sposobach działania. Krajobraz insidera nie jest chwilowym efektem, obrazem uchwyconym przez spojrzenie, ale obejmuje całość praktyki życiowej wynikającej z mieszkania w danym środowisku. Nie jest zapisem piktograficznym, ale społecznym procesem tworzenia się złożonych i różnorodnych relacji między ludźmi, ziemią, środowiskiem, podmiotami nie-ludzkimi, wynikającym z doświadczeń życiowych i działalności jednostek.

Pracownia Warecka – zadanie finansowane w ramach umowy 973/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.