Podsumowanie projektu „Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi”

na beżowym tle zarys gminy, rysunki ławki, gęsi, liści itp. oraz brązowy napis Nasze miejsce Historie z popegeerowskich wsi, Na dole pasek logotypów

Projekt „Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi” dotyczył badania i popularyzacji pamięci, historii i dziedzictwa polskich wsi, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Narracje o PGR-ach zwykle skupiają się na wyzwaniach związanych z transformacją i trudnościach ekonomicznych. Zarówno sami mieszkańcy, jak i osoby z zewnątrz często posługują się stereotypem “szarej popegeerowskiej wsi”, przywołującym obraz rozpadających się bloków mieszkalnych i budynków gospodarczych oraz braku perspektyw na lepsze jutro. Uważamy, że choć nie można ignorować wyzwań ekonomicznych i społecznych, to jednocześnie warto skupić się na unikatowych zasobach i małych historiach lokalnych wspólnot. 

W związku z tym, w 2023 roku przeprowadziliśmy poświęcony PGR-om projekt edukacji historycznej na terenie gminy Gaworzyce (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki). Wraz z młodzieżą z drużyny harcerskiej “Czarne Płomienie” poznawaliśmy lokalną historię z naciskiem na okres działania PGR-ów. Młodzież w trakcie warsztatów poznała narzędzia etnograficzne pozwalające na badanie tej historii, a następnie prowadziła wywiady z mieszkańcami i mieszkankami gminy. Na podstawie zgromadzonych wspomnień oraz współczesnych zdjęć powstała mapa i strona internetowa prezentujące pozostałości po PGR-ach i inne ważne miejsca w gminie Gaworzyce. 

Zachęcamy do zapoznania się: https://pgr.etnograficzna.pl/

Mapy w wersji papierowej można zamówić razem z innymi publikacjami Pracowni Etnograficznej wypełniając formularz na stronie Rozdajemy publikacje.

Projekt „Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi” zrealizowany został przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.

Patronat medialny: Witryna Wiejska i Nowa Turystyka

Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach oraz Hufiec ZHP Głogów

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie 50 000 zł, całkowita wartość projektu 62 680 zł, umowa nr MHP/PJ/XV/2023/505 z dnia 15.09.2023 r.