Publikacja „Nasze miejsce. Projekt edukacji etnograficznej dla dzieci i młodzieży”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nowo wydaną publikacją skierowaną do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze lokalnej kultury i dziedzictwa.

Przed osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji związanej z dziedzictwem lokalnym stoi wiele wyzwań. Jak zainteresować tradycją, kulturą i historią najbliższej okolicy? Jak nauczyć na nowo patrzeć na to, co z pozoru jest dobrze znane, co otacza nas na co dzień? Jak działać w miejscowościach, które nie mają kilkusetletniej historii czy zabytkowych obiektów? Proponowanym sposobem odpowiedzi na te pytania są projekty edukacji etnograficznej, w ramach których dzieci i młodzież realizują etnograficzne badania  terenowe na wybrany przez siebie temat. Efekty swojej pracy prezentują w postaci wystawy adresowanej do społeczności lokalnej. Publikacja Nasze miejsce… jest przewodnikiem, który pokazuje, jak realizować takie projekty. Do lektury zapraszamy wszystkich interesujących się dziedzictwem lokalnym. Mamy nadzieję, że niniejsza książka okaże się inspirująca i zachęci do realizacji własnych przedsięwzięć.

Publikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać pod poniższym linkiem: https://etnograficzna.pl/wp-content/uploads/2020/11/NaszeMiejsceM.pdf

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem papierowej wersji publikacji, prosimy o zapoznanie się z wpisem Rozdajemy publikacje! i wypełnienie dostępnego pod nim formularza.

Publikacja pomyślana jest jako samodzielna książka, jednak zawiera liczne odniesienia do wydanej przez nas w 2016 roku książki Nasze miejsce: inspirator do pracy z lokalnością – publikacji powstałej w celu podzielenia się naszymi inspiracjami i doświadczeniami oraz zachęcenia do włączania wątków lokalnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Inspirator skupia się przede wszystkim na działaniach przeprowadzanych na obszarach wiejskich, ukazując ich tradycje jako ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego. W skład publikacji wchodzą przykładowe scenariusze ćwiczeń oraz trzy teksty poświęcone refleksji nad takimi kategoriami jak tradycja i dziedzictwo, sztuką ludową i działaniami edukacyjnymi na wsi. Publikację można otrzymać od nas w wersji papierowej lub pobrać z naszej strony (pobierz).

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Publikacja powstała w ramach projektu „Nasze miejsce. Lokalna historia, pamięć  i dziedzictwo w edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie  „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków  Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat medialny nad projektem objęli: Barbarzyńca. Pismo antropologiczne, Kultura Ludowa i Witryna Wiejska.