Raport „Młodzi migranci w pandemii COVID-19”

Zachęcamy do zapoznania się z nowym raportem na temat sytuacji uczniów cudzoziemskich w warszawskich szkołach w czasie pandemii COVID-19.

raport-Mlodzi-migranci-w-pandemii_SPE

Raport „Młodzi migranci w pandemii COVID-19” jest podsumowaniem badania jakościowego przeprowadzonego przez badaczki ze Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” między czerwcem a wrześniem 2021 r. wśród uczniów, rodziców, nauczycielek, asystentek międzykulturowych, tutorek, wolontariuszek i pracowniczek organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem migrantów. Jego celem było poznanie sposobu funkcjonowania uczniów cudzoziemskich w warszawskich szkołach w czasie pandemii. Raport przedstawia najważniejsze wyzwania związane z procesem edukacji, z którymi dzieci i młodzież migrancka mierzą się podczas pandemii, a także sprawdzone sposoby wsparcia i proponowany kierunek zmian. 

KOORDYNACJA BADAŃ I RAPORTU:
Justyna Szymańska

AUTORKI:
Katarzyna Kamler
Justyna Orlikowska
Jagoda Schmidt
Justyna Szymańska

SKŁAD I GRAFIKA:
Aleksandra Karolina Makuch

KOREKTA I REDAKCJA:
Anna Berestecka

Raport dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Raport powstał w ramach projektu „Młodzi migranci w pandemii COVID-19” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” we współpracy z Fundacją Ocalenie i Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Projekt sfinansowano w ramach programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.