Rekrutujemy! „Poszukiwacze warszawskich tradycji” – projekt uczniowski

Zapraszamy do udziału w projekcie etnograficznym „Poszukiwacze warszawskich tradycji”!

Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku 10-14 lat – uczniów warszawskich szkół podstawowych (klasy IV-VIII) lub grup powstałych przy bibliotekach bądź domach kultury.

„Poszukiwacze warszawskich tradycji” to projekt edukacyjny poświęcony dziedzictwu kulturowemu stolicy realizowany przez SPE nieprzerwanie od 2010 r. W ramach projektu, w dostosowanej do wieku uczestników formie, uczymy, jak wykorzystywać etnograficzne narzędzia do poznawania dziedzictwa swojego miejsca zamieszkania.

Podstawowym celem tegorocznej edycji będzie edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o lokalnych tradycjach i dziedzictwie poszczególnych dzielnic oraz grup środowiskowych. Zakładamy, że dzieci będą eksplorować okolice swojej szkoły/biblioteki i sąsiedztwa. Efektem projektu będzie stworzenie wraz z grupą dzieci i młodzieży mobilnej gry terenowej, promującej lokalne dziedzictwo i tradycje. Jest to innowacyjny i nowoczesny sposób poznawania swojej okolicy. Wykorzystamy do tego fińskie narzędzie – aplikację mobilną do tworzenia gier terenowych Action Track. Narzędzie to pozwala na szybkie i proste zaprojektowanie rozgrywek i spacerów tematycznych opartych o literaturę, dziedzictwo regionu lub dowolną inną fabułę.

Projekt „Poszukiwacze warszawskich tradycji” zakłada realizację pięciu 4-godzinnych spotkań (w tym cztery warsztaty etnograficzne), podczas których uczniowie:

  • poznają etnograficzne metody badań,
  • będą pracować z materiałem źródłowym,
  • przeprowadzą własne badania terenowe w swojej okolicy,
  • poznają historię warszawskiego Jazdowa i domków fińskich, grając w terenową grę wykorzystującą mobilną aplikację Action Track (aby w pełni zrozumieć swoje przyszłe zadanie),
  • zaprojektują i stworzą własną mobilną grę terenową w aplikacji Action Track po swojej okolicy.

Informacje praktyczne:

  • do udziału w projekcie zapraszamy stałą grupę dzieci/młodzieży w wieku 10-14 lat (klasy IV-VIII) z warszawskich szkół, bibliotek, domów kultury, liczącą ok. 10-15 dzieci.   
  • planowana realizacja warsztatów: lipiec/sierpień 2020 r.
  • zajęcia będą prowadzone przez edukatorki ze SPE, udział nauczycieli/opiekunów mile widziany
  • stacjonarne warsztaty będą prowadzone z zachowaniem niezbędnych i aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Część spotkań odbędzie się na świeżym powietrzu.

ZGŁOSZENIA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: k.kamler@etnograficzna.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.