Rozdajemy mapy Myscowej

W tym roku stworzyliśmy etnograficzną mapę Myscowej, wsi w Beskidzie Niskim (gm. Krempna) o ponad 600-letniej historii. 

zdjęcie złożonej mapy Myscowej na tle jesiennego lasu

Mapa zawiera ilustracje wykonane przez artystkę Annę Chmiel oraz opisy ponad 40 różnych miejsc, zarówno tych współczesnych, jak i tych z przeszłości, po których zostały jedynie ślady. Powstała w oparciu o badania etnograficzne, które prowadziłyśmy latem 2023 r. 

Rozmawiając z mieszkańcami i mieszkankami Myscowej poznawałyśmy kolejne tematy związane z historią tej miejscowości:
– opowieści o czasach międzywojennych, gdy wieś była znacznie większa niż obecnie, a większość jej mieszkańców stanowili Łemkowie;
– dramatyczne wspomnienia o wysiedleniach, przesiedleniach czy poszukiwaniach nowego domu w okresie II wojny światowej i tuż po niej,
– życie codzienne w PRL-u w cieniu planów budowy zbiornika, mającego zalać całą wieś;
– współczesne inicjatywy integrujące myscowian.

Ślady wspomnianych wydarzeń i kolejnych okresów w dziejach Myscowej odnajdziesz, spacerując po wsi i jej okolicach, w czym pomoże Ci nasza mapa. 

Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA)

Mapy można zamówić razem z innymi publikacjami Pracowni Etnograficznej wypełniając formularz na stronie Rozdajemy publikacje lub przeglądać w wersji elektronicznej.

Więcej o projekcie „Odnajdziemy się na mapie Myscowej” >>

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencja. Edycja 2023.