Wokabularz – spotkania promocyjne książki

Serdecznie zapraszamy na spotkania promocyjne wydanej przez nas książki dla dzieci Wokabularz.

9 grudnia, godz. 12.00, Pracownia Duży Pokój – spotkanie z udziałem autorek książki
9 grudnia, godz. 15.00, Muzeum Ziemi Otwockiej – spotkanie z udziałem autorek książki
11 grudnia, godz. 11.00, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
12 grudnia, godz. 17.00, Pracownia Duży Pokój

Wokabularz – elementarz językowy to projekt, który ma na celu przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wiedzy o języku polskim. Wydana przez nas książka, zatytułowana po prostu Wokabularz zapoznaje dzieci z kilkunastoma, wybranymi słowami, które coraz rzadziej występują w codziennym życiu. Takimi, które zostały zastąpione współczesnymi odpowiednikami lub są już zupełnie zapomniane. Ma rozbudzać ich zainteresowanie historią, aktualnymi dialektami i gwarami. Zachęcać małych czytelników do używania tych nieco archaicznych wyrazów, a także samodzielnych poszukiwań językowych.

Książka jest potrójnym debiutem – jest pierwszym wydawnictwem dla dzieci opublikowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz pierwszą tego rodzaju publikacją dla autorki tekstu Magdaleny Skrzeczkowskiej oraz ilustratorki Karoliny Kotowskiej.

Wokabularz jest publikacją bezpłatną, w wersji drukowanej dystrybuowaną głównie w wybranych przedszkolach na Mazowszu. Książkę można przeglądać poniżej lub pobrać skompresowany pdf (7zip).

Książka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorek i Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Treść licencji jest dostępna tutaj.

Więcej informacji o autorkach i projekcie tutaj.