Zapisy na warsztaty etnograficzne dla dzieci i opiekunów – lipiec 2020

W lipcu 2020 zapraszamy na 2 bezpłatne, stacjonarne warsztaty etnograficzne dla dzieci i opiekunów:
– sobota 18.07: Folklor dziecięcy − zabawy naszych babć i dziadków
– sobota 25.07: Widzialne – niewidzialne rośliny wokół nas

Będziemy działali w małych grupach (maksymalnie 5 dzieci), z zachowaniem specjalnych środków ostrożności.

Poniżej przedstawiamy opisy warsztatów, zasady udziału oraz formularz zgłoszeniowy.

Widzialne – niewidzialne rośliny wokół nas

Rośliny są właściwie wszędzie wokół nas, często w miejscach, w których ich się całkiem nie spodziewamy. My nie możemy bez nich żyć, one zwykle nieźle sobie bez nas radzą. Noo… Pod warunkiem, że nie mieszkają w doniczce na naszym parapecie, a my właśnie nie zapomnieliśmy o ich potrzebach… Wracają na wypaleniska po pożarach, zdobywają betonowe budynki, ale to trwa, dla nas ludzi – zwykle zbyt długo. Niektóre z nich uważamy za bardzo ważne, inne być może nas drażnią.

Podczas warsztatów rozejrzymy się dookoła, znajdziemy rośliny, które nas otaczają, poznamy historie ich więzi z ludźmi. Będziemy myszkować w szparach między płytkami chodnikowymi, przyjrzymy się naszym ubraniom, wnętrzu Dużego Pokoju. Ciekawe co tam odkryjemy?

Dla kogo? dzieci w wieku 6-9 lat wraz z opiekunami
Kiedy? sobota 25.07 godz. 11:00 oraz 13:00
Gdzie? Pracownia Duży Pokój ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
Ile czasu? 60-75 minut

Zapisy

Zapraszamy do zapisów na oba warsztaty za pomocą poniższego formularza, po zapoznaniu się z zasadami uczestniczenia w warsztatach. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pracownia@etnograficzna.pl.

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Organizator zastrzega możliwość odwołania warsztatów.

Zasady udziału w warsztatach Pracowni Etnograficznej lato 2020
 1. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 5 dzieci z rodzicami/ opiekunami. Jedno dziecko może przyjść tylko z jednym rodzicem lub opiekunem, jeden opiekun może przyjść z maksymalnie dwojgiem dzieci. Podczas uczestnictwa w spotkaniach osoba dorosła odpowiada prawnie za dziecko/ dzieci.
 2. Zapraszamy osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 3. Wszystkie osoby dorosłe znajdujące się na sali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, przyłbic lub innych środków ochrony.
 4. Przed wejściem do sali będziemy sprawdzać wszystkim uczestnikom temperaturę termometrem bezdotykowym. Osoby z temperaturą powyżej 37,5 C nie mogą wziąć udziału w warsztatach.
 5. Przed wejściem do sali konieczna jest dezynfekcja rąk, środki zostaną zapewnione przez organizatora.
 6. Organizator zapewnia oddalone od siebie stanowiska warsztatowe oraz materiały warsztatowe przygotowane osobno dla każdego uczestnika. Nie zapewnia natomiast napojów oraz naczyń – należy je przynieść ze sobą.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, jednak należy mieć świadomość, iż nie da się go w pełni wyeliminować. 
 8. Szczegółowa lista uczestników wraz z danymi kontaktowymi będzie przechowywana przez Organizatora przez min. 14 dni po warsztatach, w celu ewentualnej informacji w przypadku wystąpienia zakażenia.
 9. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy (opiekunowie prawni dzieci).
 10. Na wszystkie spotkania rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza internetowego. Nie jest możliwe dołączenie do spotkania bez wcześniejszego zapisu.
 11. Każdy dorosły uczestnik spotkania ma obowiązek wpisania siebie oraz dzieci będących pod jego opieką na listę obecności.
 12. Zgoda na powyższe zasady jest warunkiem uczestnictwa w spotkaniach.
>

Folklor dziecięcy − zabawy naszych babć i dziadków// odbyły się 18.07

„Ślepa babka”, „Złota kula”, „Wilk i gąski” − znacie te zabawy? Podczas spotkania dowiemy się, jak dawniej dzieci mieszkające na wsi spędzały czas wolny i jakie miały obowiązki w gospodarstwie. Na zajęciach wypróbujemy kilka zabaw ludowych oraz poznamy dawne zabawki. Zaśpiewamy, odgadniemy zagadki i wymyślimy, do czego w zabawie mogły służyć patyczki i kamyki. Zrobimy również własną zabawkę. Jednym słowem, damy się ponieść dziecięcej wyobraźni!

Dla kogo? dzieci w wieku 5-8 lat wraz z opiekunami
Kiedy? sobota 18.07 godz. 11:00 oraz 13:00
Gdzie? Pracownia Duży Pokój ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka)
Ile czasu? 60-75 minut

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.