ARRA 2013

Araa-2013Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności –  ARAA 2013
to półroczny projekt szkoleniowy dla animatorów i animatorek kultury z terenu Mazowsza.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno pracowników samorządowych instytucji kultury, w tym domów kultury i muzeów, działaczy mazowieckich organizacji pozarządowych, a także studentów zainteresowanych pracą w sektorze kultury. W procesie rekrutacji wyłonimy 16 osób, które wezmą udział w projekcie.

ARAA jest skierowana do:

 • pracowników instytucji kultury, w tym animatorów i edukatorów;
 • pracowników muzeów;
 • działaczy organizacji pozarządowych;
 • studentów;

Dlaczego warto wziąć udział w ARAA?
Żeby realizować lepsze i ciekawsze projekty kulturalne dla różnych grup.

Lepiej przygotowana kadra, z nowymi pomysłami i nowymi kontaktami, daje możliwość tworzenia bogatszej i bardziej atrakcyjnej oferty kulturalnej.

Cele ARAA:

 • zwiększenie umiejętności planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych;
 • poznanie tzw. „cyklu życia projektu” czyli faz zarządzania projektem;
 • uwrażliwienie na problem wykluczenia z dostępu do kultury różnych grup społecznych;
 • poznanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia skutecznej komunikacji i promocji;
 • poznanie aspektów prawnych związanych z prawem autorskim, prawem w internecie i wolnymi licencjami;
 • poznanie narzędzi do przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie kultury;
 • poznanie ogólnych zasad rządzących procesem grupowym;
 • wzajemna inspiracja;
 • tworzenie sieci animatorów kultury na terenie woj. mazowieckiego.

Kompetencje nabyte podczas ARAA:

 • umiejętność planowania projektu;
 • zwiększenie umiejętności skutecznego przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów;
 • umiejętność przeprowadzania konsultacji społecznych;
 • umiejętność pracy z grupą.

Program ARAA obejmuje m.in.:

 • Trening Twórczości (wyjazdowy);
 • podstawowe zasady procesu grupowego (wyjazdowy);
 • praca metodą projektu;
 • warsztat antydyskryminacyjny;
 • projektowanie konsultacji społecznych;
 • aspekty prawne;
 • komunikacja z lokalną społecznością;
 • praca nad własnym projektem;
 • konsultacje ze specjalistami.

Łącznie ponad 140 godzin zajęć warsztatowych i wykładowych, oraz spotkań z ekspertami.

KALENDARIUM ARRA2013:

 • wyjazd warsztatowy (14-16 czerwca 2013)
 • warsztaty w Warszawie (14-15 września, 5-6 października, 26-27 października, 16-17 listopada, 7-8 grudnia 2013)
 • przygotowania własnego projektu (w terminie do 30 listopada 2013)
 • udział w konsultacjach (w okresie wrzesień – listopad)

Uczestnicy i uczestniczki deklarują udział w całym projekcie.
Obecność podczas pierwszego zjazdu jest obowiązkowa.

Miejsce:
Pracownia Duży Pokój (Warszawa, ul. Koszykowa 24/12)

Koszty:

 • udziału w warsztatach pokrywa Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”;
 • dojazdy, noclegi i wyżywienia pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca;

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA:
Rekrutacja jest przeprowadzana w dniach: 27 kwietnia maja – 20 maja 2013 r.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: akademia.araa@gmail.com w terminie do 15.05.2013
 2. W dniach 17,18,19 maja będą odbywać się dodatkowe wywiady telefoniczne z kandydatami i kandydatkami do udziału w projekcie.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione 20 maja.

Formularz rekrutacyjny do pobrania tutaj.
Regulamin do pobrania tutaj.
Nabór do projektu zakończony.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pisząc na adres mailowy: akademia.araa@gmail.com

Informacje o pierwszej edycji ARAA tutaj.

logotypy_araa_mkidn
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności:

Trzeci jesienny zjazd ARAA

Podczas trzeciego zjazdu skupiliśmy się na kwestiach tworzenia i zarządzania budżetami planowanych projektów. Uczestnicy poznali narzędzia, dzięki którym efektywniej mogą zarządzać harmonogramem i środkami finansowymi. Na wieczornym spotkaniu Ania Żurawska opowiedziała o działaniach Fundacji Kultury Bez Barier. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali o inicjatywach jakie podejmują, w celu udostępniania kultury dla osób niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy krótki kurs bycia przewodnikiem/przewodniczką osoby niewidomej. Mieliśmy …
więcej »

Drugi jesienny zjazd ARAA

Po pierwszym zjeździe uczestnicy otrzymali obfitą pracę domową dotyczącą własnych projektów. Sobotnie spotkanie, znów w Dużym Pokoju, w dużej mierze poświęciliśmy na przedyskutowanie tego, co udało im się napisać, a także na grupową rozmowę o każdym z pomysłów. „Burza mózgów” i wymiana wzajemnych doświadczeń była dla uczestników bardzo inspirująca. W pozjazdowej ankiecie ewaluacyjnej pisali, że dyskusja pozwoliła im spojrzeć na własny projekt …
więcej »

Pierwszy jesienny zjazd ARAA

W dniach 14-15 września 2013 w warszawskiej Pracowni Duży Pokój, odbył się pierwszy jesienny zjazd ARAA 2013. Spotkaliśmy się po wakacyjnej przerwie pełni energii i chęci do wspólnej pracy. Zaczęliśmy w sobotę o 9:00 rano warsztatem antydyskryminacyjnym, która prowadziła Lena Rogowska, trenerka na rzecz różnorodności związana ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się czym są mikronierówności i jak reagować na przejawy …
więcej »

Pierwsze spotkanie ARRA

14 czerwca o 12.00 w sali warsztatowej Ośrodka WILGA spotkała się po raz pierwszy grupa animatorek i animatorów kultury z Mazowsza, którzy wspólnie będą przechodzi przez kolejne etapy projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności – ARAA 2013. Grupa w składzie: Sylwia Maksym i Ilona Feliksiak z Grójca, Paulina Kobza z Otwocka, Edyta Piotrowska i Magda Przygońska z Warszawy, Asia Świstak z Otrębus, Agata Idzikowska z Józefowa, …
więcej »

Wybraliśmy uczestników ARAA 2013

Pomysłowa mama sześciolatki i dyrektor domu kultury. Chłopak z Nowego Miasta nad Pilicą i dziewczyna z krainy kwitnących jabłoni, czyli Grójca. Mińszczanka animująca żandarmerię wojskową i muzealniczka z Pruszkowa. Dwie etnografki, które chcą przywrócić plażowanie nad Świdrem. Nauczycielka, dwie studentki i stażystka z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Mama studentki i studenta i … 16 osób. Studiują, pracują w instytucjach kultury, działają w tzw. pozarządówce. …
więcej »

Rekrutacja do ARAA 2013

Powracamy z projektem ARAA – Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności. Tym razem jest on skierowany do animatorów i animatorek kultury działających na terenie Mazowsza. Zapraszamy zarówno pracowników instytucji kultury, w tym domów kultury i muzeów, jak i działaczy organizacji pozarządowych, oraz studentów i studentki. Głównym celem projektu jest zwiększanie kompetencji zawodowych grupy 16 mazowieckich animatorów i animatorek. Rekrutacja trwa do 15.05.2013.
więcej »

« Nowsze