ARRA 2013

Araa-2013Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności –  ARAA 2013
to półroczny projekt szkoleniowy dla animatorów i animatorek kultury z terenu Mazowsza.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno pracowników samorządowych instytucji kultury, w tym domów kultury i muzeów, działaczy mazowieckich organizacji pozarządowych, a także studentów zainteresowanych pracą w sektorze kultury. W procesie rekrutacji wyłonimy 16 osób, które wezmą udział w projekcie.

ARAA jest skierowana do:

 • pracowników instytucji kultury, w tym animatorów i edukatorów;
 • pracowników muzeów;
 • działaczy organizacji pozarządowych;
 • studentów;

Dlaczego warto wziąć udział w ARAA?
Żeby realizować lepsze i ciekawsze projekty kulturalne dla różnych grup.

Lepiej przygotowana kadra, z nowymi pomysłami i nowymi kontaktami, daje możliwość tworzenia bogatszej i bardziej atrakcyjnej oferty kulturalnej.

Cele ARAA:

 • zwiększenie umiejętności planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych;
 • poznanie tzw. „cyklu życia projektu” czyli faz zarządzania projektem;
 • uwrażliwienie na problem wykluczenia z dostępu do kultury różnych grup społecznych;
 • poznanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia skutecznej komunikacji i promocji;
 • poznanie aspektów prawnych związanych z prawem autorskim, prawem w internecie i wolnymi licencjami;
 • poznanie narzędzi do przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie kultury;
 • poznanie ogólnych zasad rządzących procesem grupowym;
 • wzajemna inspiracja;
 • tworzenie sieci animatorów kultury na terenie woj. mazowieckiego.

Kompetencje nabyte podczas ARAA:

 • umiejętność planowania projektu;
 • zwiększenie umiejętności skutecznego przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów;
 • umiejętność przeprowadzania konsultacji społecznych;
 • umiejętność pracy z grupą.

Program ARAA obejmuje m.in.:

 • Trening Twórczości (wyjazdowy);
 • podstawowe zasady procesu grupowego (wyjazdowy);
 • praca metodą projektu;
 • warsztat antydyskryminacyjny;
 • projektowanie konsultacji społecznych;
 • aspekty prawne;
 • komunikacja z lokalną społecznością;
 • praca nad własnym projektem;
 • konsultacje ze specjalistami.

Łącznie ponad 140 godzin zajęć warsztatowych i wykładowych, oraz spotkań z ekspertami.

KALENDARIUM ARRA2013:

 • wyjazd warsztatowy (14-16 czerwca 2013)
 • warsztaty w Warszawie (14-15 września, 5-6 października, 26-27 października, 16-17 listopada, 7-8 grudnia 2013)
 • przygotowania własnego projektu (w terminie do 30 listopada 2013)
 • udział w konsultacjach (w okresie wrzesień – listopad)

Uczestnicy i uczestniczki deklarują udział w całym projekcie.
Obecność podczas pierwszego zjazdu jest obowiązkowa.

Miejsce:
Pracownia Duży Pokój (Warszawa, ul. Koszykowa 24/12)

Koszty:

 • udziału w warsztatach pokrywa Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”;
 • dojazdy, noclegi i wyżywienia pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca;

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA:
Rekrutacja jest przeprowadzana w dniach: 27 kwietnia maja – 20 maja 2013 r.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: akademia.araa@gmail.com w terminie do 15.05.2013
 2. W dniach 17,18,19 maja będą odbywać się dodatkowe wywiady telefoniczne z kandydatami i kandydatkami do udziału w projekcie.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione 20 maja.

Formularz rekrutacyjny do pobrania tutaj.
Regulamin do pobrania tutaj.
Nabór do projektu zakończony.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pisząc na adres mailowy: akademia.araa@gmail.com

Informacje o pierwszej edycji ARAA tutaj.

logotypy_araa_mkidn
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności:

Bliżej projektu - wniosek

Większość funduszy, zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych, przyznawana jest na drodze konkursów. Udział w takim konkursie zawsze wiąże się ze złożeniem oferty, a tym samym wypełnieniem wniosku. Czym jest oferta? Oprócz tego, że jak podaje Wikipedia to „jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie”, oferta jest po prostu naszą propozycją, co do której musimy przekonać …
więcej »

Od pomysłu do projektu

Projekt to przedsięwzięcie, które jest nastawione na realizację określonego celu, ma charakter systemowy (czyli zakłada realizację powiązanych ze sobą działań), jest realizowane w określonym miejscu i w ustalonym czasie, jest skierowany do konkretnej grupy ludzi. Ważne jest również założenie, że „każdy projekt jest na swój sposób wyjątkowy i unikalny” i oznacza zarówno proces, czyli podejmowane działania, jak i rezultat. Pracę projektem zaczynamy …
więcej »

Ku odpowiedzialności

Fundacja Partners Polska przez kilka lat prowadziła projekty rozwojowe w Kosowie. Dopiero w momencie, gdy „zleciła zbadanie społecznego funkcjonowania kobiet aktywnych zawodowo w regionie Dukagjini” (Iłowiecka-Tańska, 2008) okazało się, że nie zawsze rozumiała wartości, którymi kierowały się uczestniczki. Dzięki temu mogła doprecyzować swoje działania, czego efektem była dostosowana do aspiracji i możliwości odpowiedź na rzeczywiste i konkretne potrzeby kobiet. Projekt „Miejsca …
więcej »

Zakończyliśmy projekt ARAA 2013

Zakończyliśmy realizację projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności 2013. W 2013 roku było to kilka równoległych działań: Półroczny cykl szkoleniowy dla animatorów i animatorek kultury. Głównym celem projektu było zwiększanie kompetencji zawodowych grupy 16 mazowieckich animatorów i animatorek kultury. Poprzez cykl szkoleń, warsztatów, spotkania z ekspertami, działaczami, animatorami, a także samodzielne przygotowanie przez uczestników własnego projektu chcieliśmy zwiększyć …
więcej »

O potrzebie zmiany

W artykule tym chciałabym się przyjrzeć związkom animacji kultury z antropologią, oraz ich możliwej roli w diagnozowaniu potrzeby zmiany społecznej i jej wytyczaniu. Animator działa na polu kultury, zaś antropolog spogląda na nią z teoretycznego dystansu. Można powiedzieć, że antropologia stanowi teoretyczne zaplecze animacji kulturowej. Ale pamiętając, że to zaplecze zostało wypracowane dzięki dziesiątkom lat badań całych zastępów badaczy terenowych, którzy stosowali narzędzia …
więcej »

Publikacja ARAA 2013

Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności to nie tylko cykl szkoleniowy, ale także publikacja zawierająca teksty dotyczące animacji kultury. Z okazji zakończenia kolejnej edycji przygotowaliśmy aktualizację dotychczasowych materiałów, jak również opracowania dodatkowych zagadnień. Publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także do tych, którzy chcą rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów. …
więcej »

Bliżej ARAA

„KULTURA WŁĄCZA KAŻDEGO (…) Kultura to uczestnictwo, zakorzenienie, kreatywność, synergia i rzecz wspólna” – takie rozumienie kultury i polityki kulturalnej przedstawili autorzy Strategii Rozwoju Kultury na Mazowszu – dokumentu przygotowanego przez Fundację Bęc Zmiana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego na przełomie 2012 i 2013 roku. Wg. Strategii Rozwoju Kultury na Mazowszu „imprezy masowe to fragment pola kultury, który w województwie mazowieckim …
więcej »

Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności w pigułce

Zapraszamy na jednodniowy otwarty warsztat szkoleniowy na zakończenie projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności – ARAA 2013. ARAA w pigułce to esencja wiedzy i doświadczeń z zakresu planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych. Warsztat kierujemy do tych, którzy/które chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe, a nie mają czasu/możliwości na udział w długotrwałych projektach. Zapraszamy członków i członkinie, współpracowników i współpracowniczki, wolontariuszy i wolontariuszki warszawskich organizacji pozarządowych realizujących …
więcej »

Grudniowy zjazd ARAA

Ostatni zjazd Akademii Rozwoju Animacyjnej Aktywności odbył się 7 i 8 grudnia. Nadszedł czas podsumowań – zarówno jeśli chodzi o tematykę warsztatów jak i cały projekt ARAA 2013. W sobotę zajęliśmy się zagadnieniami dotyczącymi ewaluacji projektów. Rozmawialiśmy o różnych metodach i narzędziach, które można wykorzystać przy podsumowywaniu i zakańczaniu projektu. W niedzielę przeprowadziliśmy wywiady ewaluujące obecną edycję ARAA. …
więcej »

Listopadowy zjazd ARAA

Nasz listopadowy zjazd (16-17.11) skupił się wokół projektowania działań promocyjnych, a także poszukiwania inspiracji i dzielenia się doświadczeniami. W sobotę zajęcia poprowadziła Kamila Tyniec. Zaznajamiała ARAAowiczki i ARAAowiczów z różnymi technikami i narzędziami promowania działań i projektów animacyjnych. Warsztaty obejmowały między innymi: wynajdywanie potrzeb odbiorców i dostosowywanie promocji zarówno do tworzonego projektu, jak i do odbiorcy, do którego chcemy dotrzeć. Wspólnie staraliśmy się …
więcej »

« NowszeStarsze »