Zakończyliśmy projekt ARAA 2013

Uczestniczki ARAA 2013, fot. Anna Czyżewska

Uczestniczki ARAA 2013, fot. Anna Czyżewska

Zakończyliśmy realizację projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności 2013.

W 2013 roku było to kilka równoległych działań:

    • Półroczny cykl szkoleniowy dla animatorów i animatorek kultury.

Głównym celem projektu było zwiększanie kompetencji zawodowych grupy 16 mazowieckich animatorów i animatorek kultury. Poprzez cykl szkoleń, warsztatów, spotkania z ekspertami, działaczami, animatorami, a także samodzielne przygotowanie przez uczestników własnego projektu chcieliśmy zwiększyć zakres ich wiedzy i umiejętności w obszarze animowania kultury. Łącznie odbyło się około 130 godzin warsztatowych.

Siedmiogodzinny warsztat był esencją wiedzy i doświadczeń z zakresu planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych. Wzięło w nim udział 20 działaczy i działaczek warszawskich organizacji pozarządowych.

    • Cykl konsultacji.

W ramach projektu odbyło się 50 godzin konsultacji, które dotyczyły różnorodnych tematów: od wypełniania formularza oferty, przez konstruowanie budżetu, potencjalnych źródeł finansowania projektów, po konsultacje z zakresu prawa autorskiego i tworzenia portali internetowych funkcjonalnych dla osób niewidomych.

    • Aktualizacja i promocja publikacji ARAA

Publikacja ARAA jest skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także do tych, którzy chcą rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów. Szczegółowe informacje o publikacji dostępnej w formie pdf tutaj.

logotypy_araa_wszytkie
AKADEMIA ROZWOJU ANIMACYJNEJ AKTYWNOŚCI – ARAA 2013
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.
Partnerem projektu jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
Patronat medialny nad projektem objął portal internetowy Platforma Kultury.
Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Woj. Mazowieckiego Pan Adam Struzik.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.