„Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów”

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu edukacyjno-popularyzatorskiego. „Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów” to działanie promujące wiedzę o tradycjach, zwyczajach, historii Romów i Romek, którzy są jedną z mniejszościowych grup społecznych w Polsce. Opowiemy też o międzykulturowych polsko-romskich relacjach, miejscach w Polsce związanych z Romami czy współczesnej romskiej tożsamości. 

W ramach projektu zrealizujemy serię warsztatów etnograficznych, w których wezmą udział dzieci i młodzieży z całej Polski. Zajęcia będą realizowane na podstawie autorskich scenariuszy przygotowanych przez edukatorki SPE, we współpracy z ekspertami i ekspertkami. Opracowane scenariusze będą opublikowane na stronie SPE i dostępne dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.  

W planach jest również cykl debat online, do których zaprosimy Romów i Romki oraz badaczki i badaczy kultury romskiej.  

Wszystkie osoby, które już teraz są zainteresowane kulturą romską, zapraszamy do wysłuchania podcastu o Romach na Mazowszu, który powstał w ramach naszego wcześniejszego projektu „Wielokulturowe Mazowsze”.

Romowie są bardzo zróżnicowaną grupą etniczną, zarówno jeśli chodzi o język, tradycje, jak i prowadzony tryb życia. W Polsce najbardziej znane są cztery grupy Romów. Polska Roma to grupa najliczniejsza, dawniej zamieszkująca głównie tereny nizinne na obszarze całego kraju i prowadząca koczowniczy tryb życia. Grupa Bergitka Roma, zwana też Romami Karpackimi, mieszka głównie na Pogórzu Karpackim oraz w Kotlinie Kłodzkiej i już od XVII wieku prowadziła osiadły tryb życia. Kełderasze, pochodzący z terenów Mołdawii i Wołoszczyzny, oraz Lowarzy z Siedmiogrodu, to dwie grupy, które w XIX wieku rozpoczęły wędrówki po Europie i osiedlały się również na terenach leżących w granicach Polski. Obecnie wielu młodych Romów obok ogólnopolskich tradycji kultywuje również rodzinne zwyczaje, które przypominają o pochodzeniu danej grupy.

Koordynacja projektu: Katarzyna Kamler (k.kamler@etnograficzna.pl), Joanna Kościańska (j.koscianska@etnograficzna.pl)

Aktualności projektowe

Edukacja:

Zapraszamy instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą na warsztaty „Romskie zawody dawniej i dziś”.

Scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży

Webinary:

PRL osiedla wędrownych Romów – 60. rocznica akcji osiedlania wędrownych grup romskich w Polsce – spotkanie dostępne również na kanale YouTube.

Współczesne wyzwania w edukacji: Perspektywa psychologiczna na problemy edukacyjne i zdrowie psychiczne uczniów romskich – spotkanie dostępne również na kanale YouTube.

Jak nie wpadać w pułapkę stereotypu? Stereotypy o Romach i Romkach dawniej i dziś – spotkanie dostępne również na kanale YouTube.

Projekt „Porozmawiajmy o kulturze i historii Romów” realizowany przy wsparciu Ambasady U.S.A. w Polsce.

 The project is supported by the U.S. Embassy in Poland. This project was funded by a grant from the United States Department of State. The opinions, findings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.