ARAA 2009

Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności – ARAA 2009
to półroczny projekt szkoleniowo-doradczy dla młodych animatorów i animatorek kultury.

Od sierpnia do grudnia 2009 roku realizowaliśmy projekt Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności skierowany do 15 osób. Efektem tego przedsięwzięcia jest publikacja dotycząca możliwości i sposobów realizacji projektów animacyjnych, kulturalnych i społecznych przez osoby związane zawodowo z antropologią kultury, etnologią, etnografią oraz naukami pokrewnymi. Chcemy, by studenci i absolwenci nauk społecznych, posiadając odpowiednie predyspozycje naukowe, zdobyli także umiejętności i wiedzą potrzebną do tego, by urzeczywistnić swoje pomysły na działania.

Publikacja powstała na bazie doświadczeń projektu ARAA, w trakcie którego młodzi ludzie brali udział w warsztatach przygotowujących do realizacji własnych projektów animacyjnych i społecznych, spędzili tydzień w Teatrze Węgajty, a następnie przy wsparciu specjalistów wypełniali wnioski o dofinansowanie planowanych inicjatyw. Bazując na tych doświadczeniach oraz wykorzystując wiedzę osób zaangażowanych w realizację całego przedsięwzięcia, zespół ARAA postanowił podzielić się z innymi, tym co uznał za najistotniejsze w działaniu animacyjnym.

Publikację można przeglądać poniżej (wyd. II, 2013) lub pobrać tutaj (wyd. I, 2009).

Dodatkowo o projekcie można poczytać w czasopiśmie „Zarządzanie w kulturze, tom 11” w artykule Anny Czyżewskiej i Joanny Kozery „Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna – Etnografia w trzecim sektorze”.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich PO FIO 2009. Partnerami w projekcie było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury Śródmieście oraz Fundacja Autokreacja.

Aktualności:

Bliżej projektu - wniosek

Większość funduszy, zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych, przyznawana jest na drodze konkursów. Udział w takim konkursie zawsze wiąże się ze złożeniem oferty, a tym samym wypełnieniem wniosku. Czym jest oferta? Oprócz tego, że jak podaje Wikipedia to „jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie”, oferta jest po prostu naszą propozycją, co do której musimy przekonać …
więcej »

Od pomysłu do projektu

Projekt to przedsięwzięcie, które jest nastawione na realizację określonego celu, ma charakter systemowy (czyli zakłada realizację powiązanych ze sobą działań), jest realizowane w określonym miejscu i w ustalonym czasie, jest skierowany do konkretnej grupy ludzi. Ważne jest również założenie, że „każdy projekt jest na swój sposób wyjątkowy i unikalny” i oznacza zarówno proces, czyli podejmowane działania, jak i rezultat. Pracę projektem zaczynamy …
więcej »

Ku odpowiedzialności

Fundacja Partners Polska przez kilka lat prowadziła projekty rozwojowe w Kosowie. Dopiero w momencie, gdy „zleciła zbadanie społecznego funkcjonowania kobiet aktywnych zawodowo w regionie Dukagjini” (Iłowiecka-Tańska, 2008) okazało się, że nie zawsze rozumiała wartości, którymi kierowały się uczestniczki. Dzięki temu mogła doprecyzować swoje działania, czego efektem była dostosowana do aspiracji i możliwości odpowiedź na rzeczywiste i konkretne potrzeby kobiet. Projekt „Miejsca …
więcej »

Zakończyliśmy projekt ARAA 2013

Zakończyliśmy realizację projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności 2013. W 2013 roku było to kilka równoległych działań: Półroczny cykl szkoleniowy dla animatorów i animatorek kultury. Głównym celem projektu było zwiększanie kompetencji zawodowych grupy 16 mazowieckich animatorów i animatorek kultury. Poprzez cykl szkoleń, warsztatów, spotkania z ekspertami, działaczami, animatorami, a także samodzielne przygotowanie przez uczestników własnego projektu chcieliśmy zwiększyć …
więcej »

O potrzebie zmiany

W artykule tym chciałabym się przyjrzeć związkom animacji kultury z antropologią, oraz ich możliwej roli w diagnozowaniu potrzeby zmiany społecznej i jej wytyczaniu. Animator działa na polu kultury, zaś antropolog spogląda na nią z teoretycznego dystansu. Można powiedzieć, że antropologia stanowi teoretyczne zaplecze animacji kulturowej. Ale pamiętając, że to zaplecze zostało wypracowane dzięki dziesiątkom lat badań całych zastępów badaczy terenowych, którzy stosowali narzędzia …
więcej »

Publikacja ARAA 2013

Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności to nie tylko cykl szkoleniowy, ale także publikacja zawierająca teksty dotyczące animacji kultury. Z okazji zakończenia kolejnej edycji przygotowaliśmy aktualizację dotychczasowych materiałów, jak również opracowania dodatkowych zagadnień. Publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także do tych, którzy chcą rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów. …
więcej »

Bliżej ARAA

„KULTURA WŁĄCZA KAŻDEGO (…) Kultura to uczestnictwo, zakorzenienie, kreatywność, synergia i rzecz wspólna” – takie rozumienie kultury i polityki kulturalnej przedstawili autorzy Strategii Rozwoju Kultury na Mazowszu – dokumentu przygotowanego przez Fundację Bęc Zmiana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego na przełomie 2012 i 2013 roku. Wg. Strategii Rozwoju Kultury na Mazowszu „imprezy masowe to fragment pola kultury, który w województwie mazowieckim …
więcej »

Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności w pigułce

Zapraszamy na jednodniowy otwarty warsztat szkoleniowy na zakończenie projektu Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności – ARAA 2013. ARAA w pigułce to esencja wiedzy i doświadczeń z zakresu planowania i realizacji projektów kulturalnych, animacyjnych i społecznych. Warsztat kierujemy do tych, którzy/które chcą podnosić swoje kompetencje zawodowe, a nie mają czasu/możliwości na udział w długotrwałych projektach. Zapraszamy członków i członkinie, współpracowników i współpracowniczki, wolontariuszy i wolontariuszki warszawskich organizacji pozarządowych realizujących …
więcej »

Grudniowy zjazd ARAA

Ostatni zjazd Akademii Rozwoju Animacyjnej Aktywności odbył się 7 i 8 grudnia. Nadszedł czas podsumowań – zarówno jeśli chodzi o tematykę warsztatów jak i cały projekt ARAA 2013. W sobotę zajęliśmy się zagadnieniami dotyczącymi ewaluacji projektów. Rozmawialiśmy o różnych metodach i narzędziach, które można wykorzystać przy podsumowywaniu i zakańczaniu projektu. W niedzielę przeprowadziliśmy wywiady ewaluujące obecną edycję ARAA. …
więcej »

Listopadowy zjazd ARAA

Nasz listopadowy zjazd (16-17.11) skupił się wokół projektowania działań promocyjnych, a także poszukiwania inspiracji i dzielenia się doświadczeniami. W sobotę zajęcia poprowadziła Kamila Tyniec. Zaznajamiała ARAAowiczki i ARAAowiczów z różnymi technikami i narzędziami promowania działań i projektów animacyjnych. Warsztaty obejmowały między innymi: wynajdywanie potrzeb odbiorców i dostosowywanie promocji zarówno do tworzonego projektu, jak i do odbiorcy, do którego chcemy dotrzeć. Wspólnie staraliśmy się …
więcej »

« NowszeStarsze »