Currently browsing tag

strojeludowe.net

Stroje na miarę Oskara

Czym różniły się stroje Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich? Kim były Bamberki i jak się ubierały? Jak nosili się żywieccy mieszczanie a jak Górale na Spiszu, w Beskidzie Śląskim i w Pieninach? Pod koniec tego roku odpowiedzi na te pytania można będzie znaleźć na stronie www.strojeludowe.net. Rozpoczęliśmy kolejny, czwarty już, rok pracy nad internetowym kompendium wiedzy o strojach ludowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa …

Urodziny Oskara Kolberga

Dziś obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Z tej okazji rok 2014 został Rokiem Oskara Kolberga. Henryk Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze, w powiecie opoczyńskim. Był synem przybyłego do Polski z Prus w 1796 roku inżyniera kartografa, Juliusza Kolberga i urodzonej pod Warszawą Karoliny Mercoeur, pochodzącej z rodziny francuskiej. Po kilkuletnim pobycie w Opoczyńskiem Juliusz został powołany …

Warsztaty szycia strojów codziennych i odświętnych

Zapraszamy serdecznie na zimowe warsztaty szycia w Dużym Pokoju. To już kolejna edycja warsztatów rękodzielniczych inspirowanych polską kulturą ludową, a w szczególności strojami ludowymi. Tym razem uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość uszyć ubrania inspirowane tradycyjnymi polskimi ubiorami codziennymi i odświętnymi z końca XIX i początku XX wieku. Warsztaty praktyczne będą poprzedzone wstępem teoretycznym. Chcemy, żeby te warsztaty były …

Stroje ludowe – strój orawski

Strój orawski należy do grupy strojów noszonych przez górali, zamieszkujących całe pasmo karpackie. Na jego kształtowanie miało wpływ osadnictwo wołoskie z przełomu XIV i XV w. Orawa leży na południe od głównego pasma Beskidów Zachodnich, na zachód od Podhala, w dolinie rzeki Orawy (dopływu Wagi). Położona jest w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, której zachodnia część znajduje się po stronie polskiej, a pozostała w granicach Słowacji. Orawa to kraina …

Stroje ludowe – strój lasowiacki

Lasowiacy lub inaczej Lesiacy, to grupa etnograficzna, zamieszkująca rozległe obszary leżące w widłach Wisły i Sanu oraz na prawym jego brzegu. W początkach XX w. obszar, na którym ich kultura była ciągle jeszcze żywa zmniejszył się gwałtownie i ograniczał już tylko do terenów położonych na północ i wschód od rzeki Łęg (prawobrzeżny dopływ Wisły). Geografowie określają te tereny mianem Kotliny Sandomierskiej i wyodrębniają na nim dwa …

O digitalizacji dziedzictwa

W grudniu zapraszaliśmy na NetWtorek o digitalizacji dziedzictwa, a dziś zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania relacji z tego spotkania. Część 1 [21min]: Tematem grudniowego NetWtorku była digitalizacja dziedzictwa. O tym, jak z pomocą nowych technologii otwierać dziedzictwo na „nieeksperckich” użytkowników i użytkowniczki kultury opowiadała Anna Czyżewska, prezeska Pracowni Etnograficznej. Pracownia Etnograficzna jest stowarzyszeniem zrzeszającym etnografów i animatorów kultury. Powstało w 2006 roku z inicjatywy studentów i absolwentów …

Stroje ludowe – strój jamieński

Strój jamieński noszono we wsiach Jamno i Łabusz, które stanowiły własność Koszalina od roku 1331. W XVII w. władze miasta postanowiły sprowadzić, na te podmokłe tereny osadników, między innymi z Holandii, wyspecjalizowanych w pracach melioracyjnych. Nowi przybysze zmieszali się z ludnością miejscową i w ciągu lat wspólnego bytowania powstała enklawa kulturowa, w której obok elementów niderlandzko-fryzyjskich łatwo dostrzec można także pierwiastki kultury …

Stroje ludowe – strój podlaski-nadbużański

Podlasie to historyczna dzielnica Polski, leżąca na Nizinie Podlaskiej, będącej przedłużeniem Niziny Mazowieckiej. To obszar lasów i bagien poprzecinany rzekami: Biebrzą, Narwią, Bugiem i Krzną. Ziemie te, w epoce piastowskiej należały do trzech państw: Polski, Rusi oraz Litwy i były przedmiotem sporów pomiędzy nimi. Według Janusza Świeżego, badacza tych terenów, mazurzy, jako osadnicy przybywali z północy, a z południa napływała ludność ruska. …

Stroje ludowe – strój podlaski-włodawski

Tradycyjny strój na Podlasiu nie był jednorodny. Strój kobiecy miał kilka odmian, a męski, mniej zróżnicowany, tylko nieliczne lokalne odmiany. Według mapy sporządzonej przez Jana Świeżego, odmiana włodawska stroju podlaskiego noszona była w południowej części regionu, rozciągającego się od Włodawy na wschodzie po Ostrów Podlaski na zachodzie. Na północy strój ten obejmował swoim zasięgiem miejscowości: Horodycze, Rozwadówka, Rusiły, a na południu: Puchów, Cyców, …

Stroje ludowe – strój dolnośląski

Według badaczy, zajmujących się kulturą Dolnego Śląska, stroje ludowe na tym obszarze, zaczęły wychodzić z powszechnego użytku już w pierwszej połowie XIX w., a proces ich zaniku najszybciej przebiegał na terenach nizinnych. Podstawowe warianty noszonych tam ubiorów to stroje: wrocławski, kłodzki, wałbrzyski, karkonoski i jeleniogórski (podział za Barbarą Bazielich [w:] Śląskie stroje ludowe). Najdłużej zachowała się odmiana zwana …

Nowości na stronie strojeludowe.net

Wraz z końcem 2013 roku zakończyliśmy kolejny etap rozbudowy internetowego albumu strojeludowe.net o kolejnych 10 strojów. Tym samym w jednym miejscu zgromadziliśmy już 38 galerii polskich strojów ludowych z różnych regionów. Każda galeria składa się z opisu danego stroju – zakresu terytorialnego, czynników historyczno-gospodarczych wpływających na jego wygląd, podlegania zmianom i wpływom w rożnych okresach, opisu poszczególnych elementów …

Stroje ludowe – strój Górali Podhalańskich

Podhale to region kulturowy położony u północnego podnóża Tatr, zajmujący środkową część Kotliny Podhalańskiej (Nowotarszczyzna, Podhale Nowotarskie), na południu wkraczający w Tatry (Skalne Podhale). Jeszcze w XVIII w. i w I poł. XIX były to ziemie z rzadka odwiedzane przez przybyszów z zewnątrz. Stanowiły peryferie najpierw Rzeczypospolitej, a po rozbiorach Austro-Węgier. Dostęp do tych ziem utrudniało ukształtowanie terenu, gęste lasy, brak dróg, a także surowy klimat. …

Stroje ludowe – strój huculski

Granice Huculszczyzny są trudne do określenia, ze względu na bardziej etniczny niż geograficzny charakter regionu, kojarzonego z góralszczyzną. Region ten położony jest w zachodniej części Ukrainy, na obszarze Karpat Wschodnich, w widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy, u stóp Czarnohory i Gorganów. Obejmuje część Pokucia i Bukowiny. Obecnie, prawie w całości, znajduje się w Ukrainie, mała część jest rumuńska. W XII w. teren ten należał …

Strój regionalny, czy strój z regionu?

Tradycyjny, regionalny strój ludowy był przede wszystkim użyteczny, praktycznie stosowany. Był integralnym elementem życia wsi, zakładanym w chwilach szczególnych, świątecznych. W każdym regionie Polski wyglądał inaczej co wynikało z tradycji, dostępności materiałów, zamożności, odległości od miast czy …warunków klimatycznych. Czym dzisiaj są dla nas stroje ludowe – stanowią przeszłość czy też są tworem cepelii?  Jaki strój …