Currently browsing category

wystawa

Macedońsko – polskie dzieci

„Drugie pokolenie Polonii” – tak można określić dzieci pochodzące z mieszanych rodzin, a urodzone w Macedonii lub przybyłe tam we wczesnym dzieciństwie. Klasyczna już definicja pokolenia autorstwa Wilhelma Dilthey’a mówi, że „jako tę samą generację (…) określamy tych wszystkich, którzy w pewnym sensie obok siebie dorośli, to znaczy, którzy mieli wspólne dzieciństwo, wspólny wiek młodzieńczy i u których na ten sam czas przypada doba …

Polki w Macedonii

Polki, które obecnie mieszkają w Macedonii, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to kobiety, które przyjechały do tego kraju jeszcze za czasów istnienia Jugosławii i jej prosperity, druga to kobiety, które mieszkają w niej od kilku lat. W pierwszym przypadku Polki, które żyją w Macedonii od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat, mimo że ich życie w obcym kraju jest raczej udane pod względem zawodowym i prywatnym, nadal …

Polki poznają Macedończyków

Po śmierci Stalina Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii utrzymywała dobre stosunki z krajami bloku wschodniego. Jej obywatele jeździli do pracy, na wymiany naukowe i stypendia do NRD i Czechosłowacji. Również Polska miała dobre kontakty z Jugosławią. Kwitła współpraca gospodarcza i naukowa. Jugosłowianom, którzy „zarabiali w markach”, PRL jawił się jako raj – niskie ceny, piękne dziewczęta, sympatyczni kompani do zabaw. Nic dziwnego, że do dziś …

Polki jadą do Macedonii

Migracja to przemieszczanie się ludności z jednego terytorium na drugie. Może mieć różne motywacje: ekonomiczne, polityczne, kulturowe. Może być dobrowolna lub przymusowa – to najbardziej ogólna definicja. Ludzie migrują od zawsze. Zmieniają miejsce zamieszkania, kraj, czasem nawet kontynent. Pcha ich do tego żądza przygody, chęć zarobku, nierzadko są do tego zmuszani wbrew swojej woli. To właśnie migracja sprawiła, …

Macedończycy z Polski jadą do Macedonii

Lata sześćdziesiąte XX wieku to dla wielu egejskich Macedończyków czas decyzji o powrocie do domu. Choć w gruncie rzeczy wyjazd z Polski do Macedonii trudno nazwać powrotem. Macedonia Egejska, region, z którego pochodzili, pozostała w granicach państwa greckiego, do którego powrotu nie było. Macedonia Wardarska, która po 1945 roku stała się republiką jugosłowiańską, to miejsce, w którym nigdy nie byli, którego nie znali. Jednak myśl o wspólnocie językowej, podobnych doświadczeniach kulturowych …

Macedończycy z Grecji przybywają do Polski

Macedończycy z Grecji Macedonia Egejska to kraina geograficzna leżąca w północnej Grecji, znanej wśród Polaków dzięki ośrodkom turystycznym na półwyspie Chalkidiki. Do wybuchu drugiej wojny światowej w tym regionie mieszkali obok siebie Grecy, Słowianie, Turcy, Albańczycy i Żydzi. Obowiązujący w imperium system prawny zapewniał pokojową koegzystencję. Przez lata panowania osmańskiego była to kraina po części zapomniana, podupadająca gospodarczo, znajdująca się na rubieżach …

Polacy odbudowują Skopje

W 1963 roku w Skopju, stolicy Macedonii, która w tamtym czasie była jedną z republik Jugosławii, mieszkało około 200 tysięcy ludzi. Było ono najliczniej zamieszkanym miastem południowej części Jugosławii. Z całej Macedonii przyjeżdżali doń ludzie na studia czy w poszukiwaniu pracy. Z roku na rok coraz bardziej się rozrastało, zwiększało swoją przestrzeń i liczbę mieszkańców. Wielu ludzi pamiętających ten czas wspomina Skopje …

Polak opisuje Macedończyków

Na początek XX wieku, a zwłaszcza na lata dwudzieste i trzydzieste, przypadał okres prawdziwego rozkwitu polskiej etnografii. Na kolejnych uniwersytetach powstawały katedry etnografii, wydawano przełomowe dzieła dotyczące kultury materialnej, społecznej i duchowej. Rozwijały się różne nurty myśli antropologicznej. Penetrowano nowe obszary zainteresowań, a także nowe obszary geograficzne. W takim klimacie na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcił się Józef Obrębski. Był uczniem …

Polacy w Imperium Osmańskim

Kiedy pod koniec XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów została podzielona między Rosję, Austrię i Prusy, Imperium Osmańskie dało wyraz swojej dezaprobacie przez pozostawianie w trakcie oficjalnych spotkań dyplomatycznych pustego miejsca dla posła Rzeczpospolitej lub raczej – jak nazywano Polskę w Imperium – Lechistanu. Na taką decyzję wpłynęły zapewne nie tylko pełne wzajemnego szacunku kontakty między Imperium a Rzeczpospolitą, ale przede …

Macedonia – a gdzie to właściwie jest?

Macedonia jest regionem geograficznym położonym w centralnej części Półwyspu Bałkańskiego. Dzieli się na trzy części: Macedonię Wardarską, Macedonię Egejską i Macedonię Piryńską. Jest to region górzysty, od południa otoczony morzem Egejskim, od zachodu pasmem Gór Dynarskich, od północy pasmem gór Szar Planina, od wschodu zaś Rodopami. Pierwsze źródła pisane mówią o przybyciu Słowian do tej części Europy w V–VI wieku. Po przekroczeniu Dunaju …

Etnoprojekt trwa cały rok!

Trzecia edycja dobiega już końca. Mamy za sobą wystawy prac w Warszawie, Mińsku, Homlu, ostatnio w Witebsku. Wystawa wyrusza dalej w świat. Wyprodukowaliśmy programy, plansze na piankach i na bannerach – wystawę można ugościć w swoim mieście. Wyślemy ją tam, gdzie ją zaprosicie. Dołączymy programy z opisem prac i projektu. Dzięki temu Etnoprojekt potrwa cały kolejny rok. Można też pobrać …

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Etno w oku” – część II

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy prac z dwóch pozostałych kategorii konkursu fotografii etnograficznej „Etno w oku”: Inaczej o innym Ja w terenie. sobota, 30 listopada, godz. 20 Pracownia Duży Pokój Konkurs miał na celu zebranie i zestawienie ze sobą rozmaitych spojrzeń, metod pracy i punktów widzenia zawartych w zdjęciach etnografów. Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak pracują obrazem współcześni antropolodzy kultury? O czym …

Twórca nieprofesjonalny, jego dzieła a prawo autorskie

Zapraszamy serdecznie na panel dyskusyjny Twórca nieprofesjonalny, jego dzieła a prawo autorskie czwartek, 28 listopada, godz. 18:00 Pracownia Duży Pokój Problem prawnej ochrony twórców nieprofesjonalnych w Polsce powraca przy różnych okazjach. Tematem tym zajmował się w swoim życiu zawodowym dr Bolesław Nawrocki (prawnik i kolekcjoner), niejednokrotnie podejmujący zagadnienia plagiatu i praw autorskich. Był przekonany, że …była to i jest jeszcze – …